OBJECTIUS, CONTINGUTS I METODOLOGIES 

Objectius Generals

  • Desenvolupar els principis de convivència i respecte en un  espai natural.
  • Treballar l’autonòmia personal, l’esforç i l’esperit de superació.

 

Objectius Pedagògics

  • Aprendre i millorar les condicions tècniques de diversos estils de dansa. 
  • Complementar els coneixements específics de la dansa amb altres activitats de caràcter alternatiu (creatives, lúdiques i esportives).

 

Objectius Emocionals

 

  • Aprendre a expressar-se i comunicar els sentiments i emocions, millorant l’autoestima.
  • Millorar la competència social a través de la comunicació verbal i no verbal.

CONTINGUTS

Amb aquesta activitat ens plantegem abordar dues línies de treball. Per una banda i com a element central de l’activitat, gaudir tot descobrint els diferents estils de dansa (contemporània, hip-hop, modern Jazz i dansa africana). Paral·lelament a aquesta activitat s’hi sumaran iniciatives d’arrel creativa, esportiva i lúdica.

El gruix d’activitats aniran acompanyades d’un seguiment personalitzat proper a l’educació emocional en la que es convidarà a l’alumnat a reflexionar sobre la relació grupal, per tal de millorar les competències personals.

 

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

A nivell metodològic aplicarem dinàmiques d’interacció properes a: 

  • Descobriment guiat: A partir del qual els i les alumnes experimentaran amb els continguts de la dansa i buscaran noves interpretacions artístiques amb el recolzament del professorat. 
  • Resolució de conflictes: Seguiment i tutorització individualitzat de les alumnes per tal de recolzar el procés de creixement personal. 
  • Dinàmiques cooperatives: A partir de les quals els alumnes experimentaran els beneficis de recolzar-se uns als altres en l’assoliment d’un objectiu. 
  • Tutoria entre iguals: Dinàmica cooperativa específica per parelles en la que cada un dels components aporta les seves fortaleses. 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Des de CREIX AMB DANSA, tenim clar que tots i cada un dels i les alumnes té un dinàmica personal específica i un bioritme determinat que cal respectar per al correcte funcionament de l’activitat i garantint el màxim aprofitament de l’estada. 

A tal efecte desenvoluparem un programa paral·lel propi de l’Educació Emocional basat en el seguiment personalitzat de tots els nens i nenes, amb la voluntat d’acompanyar-los en el camí del coneixement i el descobriment personal

Aquest seguiment personalitzat es veurà palès de manera específica en les sessions entre nosaltres de reflexió de les accions dutes a terme durant el dia i en les quals els alumnes podran conversar sobre les seves reflexions i pensaments

A banda d’aquestes sessions específiques, cada una de les dinàmiques plantejades tindrà un espai de reflexió en format de fitxa que podran complimentar per tal de fer un seguiment exhaustiu del seu aprenentatge