OBJECTIUS CUINA SALUDABLE

Objectius

  • Proporcionar als infants un menjar de qualitat, tant des del punt de vista nutricional com quant a criteris higiènics i sensorials.
  • Desenvolupar i reforçar l’adquisició d’hàbits higiènics i alimentaris saludables (educació per a la salut).
  •  Adquirir hàbits de comportament adequats, i promocionar també els aspectes socials i convivencials dels àpats.

  • Potenciar la varietat, la identitat gastronòmica i els aspectes culturals de l’alimentació.

  • Promoure els aspectes socials i de convivència dels àpats. 

  •  Planificar activitats de lleure que contribueixin al desenvolupament de la personalitat i al foment d’hàbits socials i culturals sobre alimentació.